Kde Ženy Vysočiny již potkáte?

Ulice, náměstí, knihovny, galerie a další veřejná prostranství a budovy na Vysočině mohou nést jména našich významných žen. Stačí trocha dobré vůle a inspirace třebas z projektu Ženy Vysočiny. I proto se budeme snažit dostat příběhy významných žen z Vysočiny do mediálního prostoru. A o tom, jak se nám to daří, se s vámi rády podělíme.Napsali o Ženách Vysočiny

Kolekci medailonků zajímavých žen Vysočiny teď dokončují spisovatelka Alena Kastnerová i autorka celého projektu Hana Hajnová. Jaké osudy mělo dvanáct žen, které se staly hlavními hrdinkami pátrání?
Jarka Vykoupilová nás vyzpovídala v pořadu Apetýt Českého rozhlasu Brno. 

Květnové vydání časopisu Vlasta přineslo dvoustránkový článek o Ženách Vysočiny. 

Krátce a jasně popsala začátky celého projektu Hanka Hajnová v úvodníku pro noviny Kraje Vysočina